Värmeåtervinning

När du återvinner värmen från mjölkkylningsprocessen får du både mer miljövänlig och en mer ekonomisk drift. Wedholms system för värmeåtervinning heter Interpac och är effektiv när det gäller att ta till vara på värmen som finns i mjölken när den kyls ner. Från varje liter mjölk kan cirka en liter vatten värmas till 40-45°C då mjölken kyls från 35 °C till 4°C.

 

Värmen kan sedan användas för att värma upp kornas dricksvatten eller med tillräckligt stor mjölkmängd klara av att täcka värmebehovet för ett normalstort hus.

 

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071