Värmare

Har du dålig tillgång till varmt diskvatten finns Wedholms värmare. Värmaren kopplas direkt till diskledningen och när vattnet under disken strömmar in i tanken värms vattnet upp. Värmaren kan dels köpas monterad vid inköp av ny tank eller separat för egen montering på din befintliga tank.
 

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071