Två dräneringsventiler

När mjölken sköljs ur tanken under början av disken kan första sköljvattnet separeras genom en extra dräneringsventil och återanvändas till exempel som dricksvatten till kalvarna.
 

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071