Styrsystem

För att du ska få full kontroll över vad som händer i din tank erbjuder vi vårt smarta styrsystem Argos som styr, kontrollerar, övervakar och registrerar allt som händer i tanken.

 

Styrsystemet ser till att mjölken kyls och att temperaturen hålls på rätt nivå fram till det att tanken töms. Den avancerade teknologin är lätt att hantera och ger stora möjligheter att anpassa funktioner, kylning, disk, omrörning etc. till lokala förutsättningar.


Med detta system finns även möjlighet att koppla samman tanken med din dator för att få upp all information visuellt på skärmen.

Produktblad som Pdf

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071