Service

Våra samarbetspartner hjälper dig vid installation, årlig service och all annan service på din mjölkkyltank från Wedholms.

Här kan du ladda ner installationsprotokollet.

Service news

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071