Robotanslutningar

Vi kan med enkla medel hjälpa dig att koppla samman din tank med alla varianter av robotsystem. Ett mellanstycke och en luftstyrd automatventil för tömning är allt som behöver monteras. För att styra robotsystemet och få viktig information från tanken kopplas robotsystemet till tankens styrsystem. Vid robotsystem finns även möjligheten att få en extra knapp på styrsystemets front för gårdens egen konsumtion av mjölk.
 

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071