Reklamation

Har du uppmärksammat fel på någon av våra produkter kontaktar du ditt lokala serviceföretag för reparation. För att sedan reklamera produkten ber vi dig fylla i reklamationsrapporten och skicka den till Wedholms tillsammans med en kopia på ifyllt installationsprotokoll samt fakturor, som styrker eventuella kostnader i samband med felets åtgärdande. Reklamationen mailas in till warranty@wedholms.se

Här kan du ladda ner reklamationsrapporten. OBS. Ladda ned rapporten på din dator och fyll i den, spara och skicka sedan bifogat i ett mail.

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071