Leverans och garanti

Leveranstiden för DF95 och DF953 är 5-7 veckor och DF95L levereras på 7-10 veckor från det att beställningen kommit in till Wedholms.
Våra mjölkkyltankar har 1 års garanti samt 5 års garanti på förångaren. Garantitiden gäller från och med fakturadatum.
 

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071