Kylsystem

Med ett kylsystem från Wedholms får du en enkel installation samt en ekonomisk och miljömedveten drift.


Våra kylsystem tillverkas i moduler vilket gör att de alltid kan anpassas efter behov, mjölkmängd, omgivningstemperatur, nödvändig kyltid och hämtningsfrekvens. För dig som väljer en tank med dubbla kompressorer finns en inbyggd möjlighet att starta kompressorerna separat från varandra och på så vis minska kompressorernas driftstid och öka livslängden.


Systemen kan anpassas efter olika köldmedium; R404a eller det modernare R134a, som är att föredra med tanke på miljöpåverkan.

 

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071