Konduktivitetsmätare

För att kontrollera att rätt mängd diskmedel har tillsatts vid diskning av tanken kan en konduktivitetsmätare monteras. Wedholms konduktivitetsgivare monteras i vattenlådan, som sitter bredvid pumpen, och när rengöringsmedel blandas med vatten ändras vattnets elektriska ledningsförmåga, så ju mer rengöringsmedel vattnet innehåller desto större blir ledningsförmågan. Konduktivitetsmätaren mäter helt enkelt vattnets ledningsförmåga och indikerar att rätt mängd diskmedel doseras.
 

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071