Kapacitetsregulator

Vid låg mjölkmängd, då stor del av förångarytorna är fria från mjölk, finns risk för isbildning. Kapacitetsregulatorn ser då till att kyleffekten regleras så att ytorna hålls isfria.
 

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071