Diskmedelshylla

För att underlätta renhållningen i mjölkrummet finns Wedholms diskmedelshylla. Här kan du ställa dina diskmedelsdunkar och får på så vis upp dem från golvet.
 

 

 

 © Wedholms AB
info@wedholms.se

Blommenhovsvägen 26
Box 1002, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-28 03 80
 
Organisationsnummer: 556166-2379
Bankgironummer: 435-9071